0

5+1 συμβουλές για τη σωστή Συγκριτική Αξιολόγηση του καταλύματός μας

Πρόκειται για ΜΑΓΕΙΑ;;; Όχι. Η Συγκριτική Αξιολόγηση είναι μια στρατηγική διαδικασία μέσω της οποίας αναλύουμε τους επιμέρους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της απόδοσης του καταλύματός [...]

Welcome to Tourix!

Tourix is a digital marketing agency with a holistic approach on B2B services exclusively for Travel & Tourism industries, followed by a solid portfolio. We actively contribute in favour of our partners’ brand awareness, marketing & sales strategy, as well as profitability by utilizing New Technologies, while our solutions-oriented team of experts always try to expand the limits of traditional marketing norms.