5+1 συμβουλές για τη σωστή Συγκριτική Αξιολόγηση του καταλύματός μας

Πρόκειται για ΜΑΓΕΙΑ;;;

Όχι. Η Συγκριτική Αξιολόγηση είναι μια στρατηγική διαδικασία μέσω της οποίας αναλύουμε τους επιμέρους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της απόδοσης του καταλύματός μας, ενώ παράλληλα προσφέρουν καθοδήγηση για βελτίωση των οικονομικών δεικτών της επιχείρησής μας.

1. Επιλέγουμε προσεκτικά τους ανταγωνιστές με τους οποίους θα συγκρίνουμε το κατάλυμά μας.

Μεταβλητές όπως η τοποθεσία, ο συνολικός αριθμός κλινών, η συνάφεια των υπηρεσιών, οι επιπλέον παροχές (πχ. χρήση meeting room) και πολλές άλλες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν προχωρήσουμε σε συγκρίσεις. Αυτό που οφείλουμε να επιτύχουμε, είναι να καταλήξουμε σε άμεσους ανταγωνιστές-καταλύματα, στα οποία η διαμονή να έρχεται σε ισορροπία ως προσδοκώμενη εμπειρία με το δικό μας κατάλυμα.

2. Κατανοούμε τη θέση μας ως προς τον ανταγωνισμό.

Για να καταφέρουμε να πάρουμε αποφάσεις που θα βελτιώσουν την απόδοση του καταλύματός μας μελλοντικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατανοήσουμε και να καταγράψουμε την παρούσα κατάσταση. Ή, με έναν πιο στρατηγικό όρο, να εφαρμόσουμε ένα SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Έτσι, θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και να μειώσουμε τα κόστη της επιχείρησή μας. Εάν για παράδειγμα ανακαλύψουμε πως:

  • Οι ανταγωνιστές μας έχουν μικρότερα κόστη όσον αφορά τα είδη F&B (Food & Beverage).
  • Τα έξοδα συντήρησης για το κατάλυμά μας είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά των άμεσων ανταγωνιστών.
  • Το μέσο κόστος διαμονής ανά ημέρα στο κατάλυμά μας είναι σημαντικά μικρότερο.

Αυτές, και πάρα πολλές άλλες, είναι σημαντικές πηγές πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν μια κατεύθυνση για το πώς πρέπει να κινηθούμε και ποιές στρατηγικές τοποθετήσεις θα ήταν έξυπνο να ακολουθήσουμε.

3. Θέτουμε εξειδικευμένους δείκτες αποδοτικότητας (KPIs | Key Performance Indicators).

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες καταλυμάτων χρησιμοποιούν το RevPAR (Revenue Per Available Room) ως κύριο δείκτη. Εδώ, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να χρησιμοποιούμε επιπλέον δείκτες αποδοτικότητας ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα σχετικά με τα σημεία βελτίωσης που πρέπει να εστιάσουμε. Μερικοί εξειδικευμένοι δείκτες αποδοτικότητας:

Οι 2 παραπάνω δείκτες μας προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές προσαρμογές με τις οποίες πρέπει να προχωρήσουμε, μιας και προσθέτουν στην όλη συνάρτηση τις διάφορες πηγές εισροών.

4. Στοχεύουμε στους τομείς που απαιτούνται αμεσότερες βελτιώσεις.

Εφόσον έχουμε ακριβή δεδομένα μέσω των δεικτών που θέσαμε, ήρθε η ώρα να θέσουμε στόχους και να βελτιωθούμε στους τομείς όπου ο ανταγωνισμός προηγείται. Για παράδειγμα, εάν διαπιστωθεί πως δεν έχουμε αρκετά έσοδα μέσω του τμήματος F&B (Food & Beverage), οφείλουμε να επικεντρωθούμε σε ακόμη πιο εξειδικευμένους δείκτες, όπως για παράδειγμα:

  • Κόστη πρώτων υλών & σχετιζόμενου προσωπικού σε σχέση με τις συνολικές εισροές του τμήματος.
  • Κόστη συντήρησης.
  • Συνολικά κόστη του τμήματος σε σχέση με τις συνολικές εισροές του τμήματος.
  • Συνολικές εισροές τμήματος σε σχέση με τις συνολικές εισροές του καταλύματός  μας.

Συλλέγοντας λοιπόν τα κατάλληλα δεδομένα και θέτοντας πραγματοποιήσουμους, μετρήσιμους στόχους, έχουμε τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε σ’ αυτούς, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα αμεσότερα, διότι γίνεται ευκολότερη η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

5. Εφαρμόζουμε “Ολιστική Προσέγγιση”.

Παρόλο που δίνουμε προτεραιότητα στους τομείς που υστερούν περισσότερο, δε θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως για μια μακροπρόθεσμη συνταγή επιτυχίας, η προσέγγισή μας ως προς τη διαχείριση των στατιστικών αναφορών, των στόχων που θέτουμε, αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνουμε, πρέπει να είναι “ολιστική”.

Για παράδειγμα, έστω ότι μια από τις πηγές εισροών του καταλύματός μας (πχ. Pool Bar) είναι μικρότερη συγκριτικά με κάποιου ανταγωνιστή. Αυτό δε σημαίνει απολύτως τίποτα αν δε λάβουμε υπόψη παράγοντες όπως τα κόστη που σχετίζονται με το συγκεκριμένο business unit, διότι αν έχουμε επιτύχει χαμηλά κόστη, υπάρχει περίπτωση το συγκεκριμένο business unit να είναι πιο προσοδοφόρο από το αντίστοιχο του άμεσου ανταγωνιστή μας.

Ειδικότερα, είναι προτιμότερο να προχωρούμε με το κέρδος (net profit) του κάθε επιμέρους unit σαν οδηγό, πριν παρέμβουμε μέσω οποιονδήποτε διορθωτικών κινήσεων που αφορούν επένδυση ή μεταρρύθμιση. Μα ακόμη σημαντικότερο, είναι να έχουμε τον τρόπο να καταγράψουμε πώς οποιαδήποτε αλλαγή εφαρμόσουμε θα επηρεάσει τόσο το κέρδος ενός business unit, όσο και τη συνολική λειτουργική ευημερία του καταλύματός μας.

6. Πορευόμαστε μόνο αναλύοντας έγκυρες στατιστικές αναφορές.

Ό,τι δε βλέπουμε με γυμνό μάτι, μπορούν να μας το δείξουν οι αριθμοί.

Μέσω μηνιαίων αλλά και έκτακτων στατιστικών αναφορών, έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε την πρόοδό μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όλη η αξία των προηγούμενων βημάτων, διαφαίνεται εδώ, στην ανάλυση αριθμών και δεικτών.

Τι ακριβώς όμως μπορούν όμως να μας υποδείξουν οι αριθμοί;

  • Ανάλυση τζίρου σε επιμέρους πηγές εισοδήματος και σύγκριση με τις αντίστοιχες πηγές του ανταγωνισμού. Δηλαδή, σε ποιά κανάλια πώλησης θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση και γιατί.
  • Διατμηματική απόδοση και σύγκριση με τα αντίστοιχα τμήματα των άμεσων ανταγωνιστών. Έτσι, εφαρμόζουμε Αξιολογήσεις Απόδοσης Προσωπικού αλλά και προετοιμάζουμε το Πλάνο Απόδοσης με ακριβείς στόχους για το επόμενο έτος.
  • Πραγματική κερδοφορία καταλύματος. Ποιά θα πρέπει να είναι η επόμενη επένδυσή μας, ή ποιά business units πρέπει να διορθώσουμε για να αποφέρουν μεγαλύτερο ROI (Return On Investment).

Τα παραπάνω και πάρα πολλά ακόμη, περιλαμβάνουν εξαιρετικά σημαντικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν τη δύναμη να μας καθοδηγήσουν προς την επιτυχία.

Data Analysis is the 👑 King! 👑

Η εξειδικευμένη ομάδα της Tourix έχει ήδη προχωρήσει στη διαμόρφωση ειδικής υπηρεσίας προς τους συνεργάτες της, με στόχο να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, μέσω στρατηγικής καθοδήγησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα μας υπηρεσία “Data Analysis for Decision Making”.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

 

Πηγή: https://www.hotstats.com/ | Επιμέλεια: Tourix.Team

Welcome to Tourix!

We provide the know-how and the tools in order to achieve the best results for hospitality businesses. From small inns to larger accommodations Tourix can help achieve goals and build a strong marketing structure that will lead to measurable stable top-level numbers, that you and your clients will definately notice.

mm-hero-bg