Ελούντα: Στα επίπεδα του 2019 η Τουριστική Ζήτηση μέσω διαδικτύου για τους πρώτους μήνες του 2022

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των ταξιδιωτών που αναζητούν ενεργά για έναν προορισμό καθώς και για τη διαμονή τους, έχει ιδιαίτερη σημασία να παρακολουθήσουμε πώς διαμορφώνονται οι τάσεις χρονολογικά αλλά και ανά χώρα προέλευσης της τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για διαμονή στην περιοχή της Ελούντας.

 

Μελετώντας και αναλύοντας τα δεδομένα της τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου από την αρχή του 2020 μέχρι και για όλο το 2021, εξάγονται χρήσιμα στοιχεία.

 

 

Επισημάνσεις σχετικά με τις τάσεις ταξιδιωτικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για την Ελούντα [Επικαιροποιημένα στοιχεία Δεκεμβρίου 2021]:

 

  • Στην Χρονολογική Σειρά Αναζητήσεων Παγκοσμίως παρατηρούμε πως ο όγκος διαδικτυακών αναζητήσεων για διαμονή στην Ελούντα για τον Ιανουάριο του 2022 πλησιάζει τον όγκο που παρατηρήθηκε για τον Ιανουάριο του 2019 και ξεπέρασε τον όγκο που παρατηρήθηκε για τον Ιανουάριο του 2020. Ακόμα, θετικό είναι το γεγονός πως οι αναζητήσεις για το Φεβρουάριο του 2022 ξεπέρασαν αυτές του Φεβρουαρίου του 2019 και 2020 αντίστοιχα.

 

  • Με βάση τον Δείκτη Ανάκαμψης μετράμε την ποσοστιαία αλλαγή του όγκου διαδικτυακών αναζητήσεων για διαμονή στην Ελούντα παγκοσμίως σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αλλά και με το 2019 που αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον τουρισμό πριν την εμφάνιση της πανδημίας. Βλέπουμε πως το πρώτο δίμηνο του 2022 έχουμε σημαντική αύξηση του συνολικού όγκου διαδικτυακών αναζητήσεων για διαμονή στην Ελούντα κατά 136% σε σχέση με το 2021 και αύξηση κατά 24% σε σχέση με το 2019.

 

  • Τον Φεβρουάριο του 2022 παρατηρείται μέτριο συνολικό ενδιαφέρον βάσει αναζητήσεων, με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία να είναι οι χώρες από όπου προέρχονται οι περισσότερες αναζητήσεις.

 

  • Το 2022, οι 3 κορυφαίες χώρες σε επίπεδο αναζητήσεων για διαμονή στην Ελούντα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Γαλλία. Η ίδια κατάταξη παρατηρήθηκε και το 2021.

 

  • Το 2022 παρατηρείται σημαντική αύξηση των αναζητήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος για όλες τις εμφανιζόμενες χώρες. Σε σχέση με το 2019, οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν αύξηση με μόνη διαφορά το Βέλγιο και το Ισραήλ που είχαν μείωση των αναζητήσεων.

 

Σχετικά με την έρευνα:

Αποτελεί μέρος του εγχειρήματος Tourix Analytics, από την ομάδα της Tourix, με σκοπό την αξιοποίηση των εξειδικευμένων εργαλείων της, του ανθρώπινου δυναμικού της και των πολύτιμων δεδομένων που παρέχει η Google, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με την τουριστική ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς. Η έρευνα βασίζεται στον όγκο αναζητήσεων που συλλέχθηκε χρησιμοποιώντας 526 όρους αναζητήσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την διαμονή στην Ελούντα. Τα δεδομένα ενημερώνονται μηνιαία.

Δείτε αναλυτικότερα στοιχεία για την Τουριστική Ζήτηση μέσω διαδικτύου σε σχέση με διαμονή για τον προορισμό της Ελούντας: analytics.tourix.gr/elounda

Welcome to Tourix!

Tourix is a digital marketing agency with a holistic approach on B2B services exclusively for Travel & Tourism industries, followed by a solid portfolio. We actively contribute in favour of our partners’ brand awareness, marketing & sales strategy, as well as profitability by utilizing New Technologies, while our solutions-oriented team of experts always try to expand the limits of traditional marketing norms.